Nasıl Yapılır

Kapat

  Beceri 10 Nedir?- Beceri 10 la Nasıl İş Bulunur?- Beceri 10 Nasıl Kayıt Olunur?- Beceri 10 Nasıl Başuvurulur?- Beceri 10 Kursları- Beceri 10 Kayıt Olma- Beceri 10 Kitapçıgı İndir- Beceri 10 iş Başvuru Formu- Beceri 10 Hakkında Bilgi

Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri. Beceri 10 nedir? Beceri’10 başvuru sitesi. Beceri’10 iş başvurusu. Beceri’10 İş başvurusu nasıl yapılır? Beceri’10 iş başvurusu şartları nelerdir? Beceri’10 başvuru formu için tıklayı. Beceri’10 projesi hangi illerde mevcuttur? İşte Beceri’10 ile ilgili haberimizin detayları

İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ”mesleksizlik”dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda hem işsizlik oranını azaltmak hem de işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” başlatılmıştır.

Projeye nasıl başvuru yapılır?

Beceri’10 projesi, devlet ve özel sektörün el ele vererek istihdam yaratacağı, işsizlerin eğitimini sağlayarak onlara işgücü piyasasının kapılarını açacağı önemli bir projedir. Bu kapsamda, projede yer almak isteyen işsizler http://www.iskur.gov.tr adresinden İŞKUR veritabanına kaydolmalı, diğer taraftan 19 pilot ilde verilen desteklerden yararlanarak eleman çalıştırmak isteyen firmalar ise ilgili Odaya başvurmalıdır.

 Kurs listeleri ve kurslara başvurmak için lütfen buraya tıklayınız.

 

Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında pilot olarak Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 19 ilde hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir:

1. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi;

 • · Makine-teçhizat alımı
 • · Müfredat revizyonu
 • · Eğiticilerin eğitimi

2. İşgücü piyasası ihtiyaç analizi;

 • · Pilot olarak belirlenen 19 ilde işgücü piyasası ihtiyaç analizleri anketlerinin uygulanması
 • · Firmalardan stajyer talebinin alınması

3. Eşleştirme çalışmaları;

 • · Kursiyer seçimi
 • · Staja yerleştirme
 • · Başarılı olanların işe yerleştirmesi

4. Yeni tasarlanan kursların uygulanması

UMEM projesinin kısaca uygulama planı ise aşağıdaki gibidir;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar yardımcısı, İŞKUR Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Genel Müdürü, TOBB Genel Sekreteri ve TOBB-ETÜ Rektöründen oluşan İcra Kurulu’nun oluşturulması,

İlgili Okul Müdürü, İŞKUR İl Müdürlüğü Temsilcisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi ile Oda Temsilcisinden oluşan ve yerel düzeyde faaliyet gösterecek Kurs Yönetimlerinin oluşturulması,
TOBB-ETÜ tarafından yapılacak olan “İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” doğrultusunda okulların donanım ihtiyaçlarının karşılanması,

“İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri” kapsamında illerdeki işsizlik ve işgücü piyasasının mesleki ve teknik eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve bu doğrultuda 19 ildeki eğiticilerin eğitiminin yapılması,

İŞKUR’a kayıtlı işsizlere bu doğrultuda teorik eğitim verilmesi,

İşsizlerin yerel düzeydeki “Kurs Yönetimlerinin” koordinasyonunda firmalarla eşleştirilerek, işsizlere pratik eğitim verilmesi,
Başarılı olanların sertifikalandırılarak, staj gördüğü işyerlerinde istihdam edilebilmesidir.

BECERİ’10 Amacı Nedir?

Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi’nin Amaçları

• İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,

• İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması,

• İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması,

• Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması,

• Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,

• İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması,

• Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi,

• Yerel düzeyde Ticaret ve Sanayi Odaları, ulusal düzeyde TOBB aracılığıyla firmaların meslek edindirme kurslarının yönetim süreçlerine katılımının sağlanmasıdır.

Projeye nasıl başvuru yapılır?

Beceri’10 projesi, devlet ve özel sektörün el ele vererek istihdam yaratacağı, işsizlerin eğitimini sağlayarak onlara işgücü piyasasının kapılarını açacağı önemli bir projedir. Bu kapsamda, projede yer almak isteyen işsizler http://www.iskur.gov.tr/UserSignUp.aspx  adresinden İŞKUR veritabanına kaydolmalı, diğer taraftan 19 pilot ilde verilen desteklerden yararlanarak eleman çalıştırmak isteyen firmalar ise ilgili Odaya başvurmalıdır.

 

Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi sunumunun içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’de işsizlik sorunu
 • Türkiye’nin eksiği nedir?
 • Artan aktif işgücü politikaları ihtiyacı
 • Beceri’10: Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği 
 • Projenin amaçları
 • Bu proje neden farklı?
 • Projenin bileşenleri
 • Kurs ve işe yerleştirme süreci
 • Süreç nasıl işleyecek?
 • Uygulama planı
 • Proje ortakları ve yükümlülükleri
 • İdari koordinasyon nasıl sağlanacak?
 • İcra Kurulu görev ve yetkileri
 • Kurs Yönetimi görev ve yetkileri
 • Kurs Yönetimleri neden önemli?
 • 81 ilde neler yapılacak?
 • Yeni sisteme uygun pilot uygulamanın yapılacağı iller
 • Bu 19 il neden seçildi?
 • Beklenen çıktılar ve performans kriterleri
 • Sonuç ve genel değerlendirmeler

Beceri’10 Sunumunu indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

“Beceri kazandirma ve meslek edindirme seferberligi…” BECERI’ 10“Her beceri bir altın bilezik…”

Bilgilendirme Kitapçığı

Temmuz 2010

Giriş

Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin hissedilmesiyle birlikte yeni istihdam yaratma kapasitesi sınırlanmış, ciddi istihdam kayıpları gözlenmiştir. 2008’in üçüncü çeyreğine kadar yüzde 10 civarında seyreden işsizlik oranı artmaya başlamış, 2009 sonunda işsizlik ortalama 4 puan yükselmiştir. 2010 yılında iktisadi toparlanmanın başlamasıyla birlikte işsizlik oranlarında azalış gözlenmeye başlamıştır. Buna karşın, kendi haline bırakılırsa, işsizliğin orta vadede önemli bir sorun olacağı öngörülmektedir.

Artan işsizlik oranlarına karşı 2009’un ikinci yarısında İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve 200,000 işsize düzenlenecek beceri geliştirme kursları vasıtasıyla mesleki eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda özellikle sanayiye yönelik alanlarda eğitim ortamının yetersizliği, eğitim içeriklerinin güncel olmaması, hangi alanlarda eğitime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak üzere ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi başlatılmıştır. Bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olan proje BECERİ’10 sloganıyla yürütülmektedir.

İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalığın artırılması, mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve bu alanda yönetişimin sağlanmasına yönelik bir model önerisi elde edilmesini teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) projede önemli bir rol üstlenmektedir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının (İİMEK) etkinliğinin artırılması ve sürdürülebilir bir model önerisi sunulmasıyla, yerel Odaların mesleki eğitim faaliyetlerinin esaslı birer ortağı olarak sürece daha etkin katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Mesleki eğitim kursları ve buna bağlı aktif işgücü politikaları tasarlanırken, öncelikle, istihdam piyasası dinamiklerinin yakından incelenmesi gerekmektedir.
İkinci olarak, kriz döneminde işini kaybeden ve beceri geliştirme kurslarının ana hedefini oluşturan işsizlerin profilinin anlaşılması önemlidir. Bu bilgiler
ışığında, beceri geliştirme ihtiyacının ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

Kitapçığı PDF formatında indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şirketler için broşür “

Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği…”
Beceri’10, bir beceri kazandırma ve iş edindirme projesidir, ama aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü artırma projesidir.

 • Becerileri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini yitiren işsizlerimize bir altın bilezik kazandırma projesidir.
 • Beceri kazandırmanın amacı yapısal değişim sonucu işini kaybedenlerin yeniden iş bulabilmesidir.
 • Nitelikli insan kaynağı bulamadığı için verimsiz çalışan şirketlerimiz için rekabet gücünü artırma umududur.
 • Girişimcimizin dinamizmini, işgücümüzün nitelikleriyle desteklediğimiz taktirde Türkiye’nin önüne geçebilecek bir ülke bulunmamaktadır.

Beceri’10: Kamu-Özel sektör ortaklığından gelen büyük güç

 • Beceri’10’un dinamizmi kamu-özel sektör ortaklığından gelmektedir. Oda sistemimiz ilk kez doğrudan işgücü talebinin belirginleştirilmesi için kapasite inşa etmeye başlamaktadır.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkıları ile faaliyete geçen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)’de analiz kapasitesiyle projeye destek vermektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığımız, bu proje ile meslek teknik liselerinin eğitim altyapısını mesleki eğitim kurslarına daha uygun hale getirmektedir. 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin altyapısı bir yıl içinde yenilenecektir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR’un merkezi ve yerel teşkilatında işgücü piyasalarında ihtiyaç analizi kapasitesini güçlendirecektir.

Şirketlerimizin sesi daha fazla duyulacak…

 • Proje kapsamında yapılacak çalışmalarda şirketlerimiz seslerini duyurabilecek, işgücü piyasasında beklentilerini ortaya koyarak mesleki eğitim kurslarının bu beklentilere göre tasarlanmasını sağlayacaklardır.
 • Ayrıca, şirketlerimiz Odalar aracılığıyla meslek kurslarının yönetiminde de görev alacaklardır.
 • Meslek kurslarının yönetimi ve planlanması, kurs programlarının hazırlanması, kurslarda görev alacak eğiticilerin ve kursiyerlerin belirlenmesi, eğitim sonuçlarının takip edilmesi ve başarılı kursiyerlere sertifika verilmesi konularında şirketler de söz sahibi olacaklardır.
 • Türkiye’nin geleceğine ortak olan bizler, sorunlara da, çözümlere de ortağız.

Şirketler için broşürü PDF formatında indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

Odalar için broşür

BECERI’10 – “Beceri kazandirma ve meslek edindirme seferberligi…”Beceri’10, bir beceri kazandırma ve iş edindirme projesidir, ama aynı zamanda ülkemizin
rekabet gücünü artırma projesidir.

 • Becerileri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini yitiren işsizlerimize bir altın bilezik kazandırma projesidir.
 • Beceri kazandırmanın amacı yapısal değişim sonucu işini kaybedenlerin yeniden iş bulabilmesidir.
 • Nitelikli insan kaynağı bulamadığı için verimsiz çalışan şirketlerimiz için rekabet gücünü artırma umududur.
 • Girişimcimizin dinamizmini, işgücümüzün nitelikleriyle desteklediğimiz taktirde Türkiye’nin önüne geçebilecek bir ülke bulunmamaktadır.
 • Beceri’10, hem Türkiye ve hem de oda sistemimiz açısından bir yeniliktir.
 • Beceri’10’un dinamizmi kamu-özel sektör ortaklığından gelmektedir. Oda sistemimiz ilk kez doğrudan işgücü talebinin belirginleştirilmesi için kapasite inşa etmeye başlamaktadır.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkıları ile faaliyete geçen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ)’de analiz kapasitesiyle projeye destek vermektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığımız, bu proje ile meslek teknik liselerinin eğitim altyapısını mesleki eğitim kurslarına daha uygun hale getirmektedir. 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin altyapısı bir yıl içinde yenilenecektir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR’un merkezi ve yerel teşkilatında işgücü piyasalarında ihtiyaç analizi kapasitesini güçlendirecektir.

Ticaret ve Sanayi Odalarına ve Sanayi Odalarına işgücü piyasasında yeni bir görev…

 • Yirmi birinci yüzyılın oda sisteminin temelini atma zamanı: Bu bir başlangıç!
 • Yeni sistemde Odalara yeni görevler düşüyor. İşgücü piyasasında yerel ihtiyaçların belirlenmesi için Odalar öncülüğünde anketler yapılacak, toplantılar düzenlenecek, ilgili taraflarla mülakatlar yapılacaktır.
 • Bunun sonucunda sektörlerin ihtiyaçları ve işverenlerin elemanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikler ortaya çıkarılacaktır.
 • Ayrıca, tasarlanacak mesleki eğitim kurslarının yönetim kurullarında Odalardan temsilciler görev alacaktır. Odalar, mesleki eğitim sisteminde yönetici ve karar alıcı konumuna gelecektir.
 • Şirketlerin istediği elemanların yetiştirilmesinde Odalar aracılık rolünü üstlenecektir.
 • İşgücü piyasasında Odaların üstlenebileceği roller bunlarla da sınırlı değildir.
  • Yakın bir gelecekte Odalar, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi sürecinde önemli bir rol üstlenebilecektir.
  • Geliştirilecek kapasite ile Odalar, şirketlerle iş arayanları eşleştiren bir mekanizmanın da temelini atmış olacaktır.
  • Odaların artan gücü sanayicimize, işadamlarımıza artan rekabet gücü olarak yansıyacaktır.

Beceri’10, işgücü piyasalarında yerel ihtiyacın, yerel düzeyde belirlenmesini hedefleyen ve bu amaçla yerel birimler arası koordinasyonu artırmayı amaçlayan bir projedir.

Sunumun tamamını PDF formatında indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Beceri’10 UMEM Projesi Nedir?

C:Beceri’10 UMEM Projesi, bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

S: Bu proje kapsamında ne yapılması hedeflenmektedir?

C: Proje kapsamında İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri yapılacak, bu analizler neticesinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, 81 ildeki 111 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanacak ve eğiticiler bu ihtiyaçlara göre eğitilecektir. Ayrıca analizler doğrultusunda firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar açılacak, bu kurslara İŞKUR veritabanından işsizler yerleştirilecektir. Teorik ve pratik(staj) eğitimlerinden oluşan bu kurslara yerleşen kursiyerlerden başarılı olanlarının büyük çoğunluğunun ise işe yerleştirilmesi planlanmaktadır.

S:Projede hangi kurum/kuruluşlar yer almaktadır?

C: Projede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı – Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yer almaktadır.

S: İşsizim, ne yapmam gerekiyor?

C: Öncelikle İŞKUR’a kaydolmanız gerekmektedir. Bu çerçevede www.iskur.gov.tr adresinden İŞKUR’a kayıt olabilirsiniz.

S: İşverenim, proje kapsamında stajyer talep ediyorum. Ne yapmalıyım?

C: Web sitemizin Ana Sayfasından “Firma Girişi” yaparak on-line olarak stajyer talep edebilirsiniz. Stajyer talepleriniz, bağlı olduğunuz Oda yetkilileri tarafından sürekli olarak takip edilecektir.

S: Staj süresi boyunca, kursiyerlere herhangi bir ücret ödenecek mi?

C: Proje katılımcılarına kurs ve staj süresi (teorik ve pratik eğitim) boyunca günlük 15 TL ödenecek, ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim giderleri karşılanacaktır.

S: Staj sonrası istihdam durumunda firmalara herhangi bir teşvik öngörülmekte midir?

C: Staj sonrası olası istihdam durumunda, istihdam edilen kursiyerlerin “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereği işveren tarafından ödenmesi gereken “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Prim Giderleri” en az 1,5 yıl boyunca karşılanacaktır. Bu sürenin belirli durumlarda 4,5 yıla kadar uzaması mümkün olacaktır.

S:Bu sorulara ek olarak konu ile ilgili detaylı bilgi nereden alabilirim?

C: Sorularınızı beceri-10@tobb.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  ve  beceri10-admin@tobb.org.tr Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adreslerine e-posta olarak iletebilirsiniz.


Yorumlar


Sen de Yorumla!