Nasıl Yapılır

Kapat

Yavru Tavşan Nasıl Beslenir?, Yavru Tavşan Nasıl Bakılır, Yavru Tavşan Nasil Bakariz?

Yavru tavşanların beslenmesi olun tavşanlarınkine göre farklıdır ve bünyeleri daha hassastır. Fazla yeşillik verilmesi yavru tavşanların bağırsak floralarının bozulmasına, ishale ve ölüme yol açabilir.Tavşan sahiplerinin dengeyi tutturana kadar verdikleri mamaya dikkat ederek ve tavşanlarının dışkısını ishal riskine göre gözlemleyerek dengeli bir beslenme stratejisi uygulamaları gerekmektedir.Bu konuda çok soru gelmiş olduğu için bölümde Veteriner İlgar Bey’in değerli bilgilerini içeren yazısına yer vermek istiyorum.

Yavru tavşanların beslenmeleri

Tavşan yavruları için besleme anne sütünü yeteri kadar alması ile başlar. Yavru bir tavşan annesinden 30 ila 45 gün süt emmesi gerekmektedir. Burada onların yeteri kadar süt emmeleri çok önemlidir. Çünkü anne sütü ile gerekli bağışıklık elemanlarını almaktadırlar. Yavrular bu bağışıklık elemanlarını anne sütü haricinde başka hiçbir besinden alamazlar. Burada süt sadece tavşan sütü olmalıdır. Yani yeni aldığınız yavrunuz erken sütten kesildi ise yavrunun süt ihtiyacı var diye inek sütü verilmemelidir. Çünkü inek sütü ile tavşan sütü, kompozisyon açısından büyük farklılıklar içerir ve bu farklılıklar yavru tavşanlara zarar verir.

Tavşan yavruları 15 günlük olduktan sonra anne sütü ile beraber kuru yonca-kuru saman ve pelet yem tüketmeye başlarlar. Bu yüzden aldığınız yavru çok küçük ise ona bu tip gıdalar verilebilir. Kuru yonca – kuru saman bulunamadığı zaman yonca unlu pelet yemlerde aynı faydayı sağlayacaktır. Bu yemler olmadığında tavşan dışkısında yumuşamalar başlar.

Yavru bir tavşan 1 aylıkken sütten kesildiği zaman ortalama 400 – 600 gr canlı ağırlığa sahip olur. Onu aldığımızda ağırlığını kontrol ederek erken sütten kesilip kesilmediğini anlarız. Erken sütten kesilen bir yavruya daha itinalı yaklaşmamız gerekecektir.

Tavşanların beslenmesinde diğer bir nokta da onlara sebze ve meyva vermenin zamanıdır. Bu besinler sulu gıda olduklarından 3 aylık yaştan önce verilmeleri uygun olmaz. Çünkü sindirim sisteminin gelişimi tam olarak gerçekleşmemiştir. Tavşanımız 3 aylık olduktan sonrada ancak hafta 1-2 kez bu besinler verilebilir. Bunların her gün verilmesi de uygun değildir.

Yavru Tavşanların Beslenmesi

Tavşan yavruları için besleme anne sütünü yeteri kadar alması ile başlar.Yavru bir tavşan annesinden 30 ila 45 gün süt emmesi gerkmektedir.Burada onların yeteri kadar süt emmeleri çok önemlidir.çünkü anne sütü ile gerekli bağışıklık elemanlarını almaktadırlar.yavrular bu bağışıklık elemanlarını anne sütü haricinde başka hiçbir besinden alamazlar.Burada süt sadece tavşan sütü olmalıdır.yani yeni aldığınız yavrunuz erken sütten kesildi ise yavrunun süt ihtiyacı var diye inek sütü verilmemelidir.Çünkü inek sütü ile tavşan sütü, kompozisyon açısından büyük farklılıklar içerir. ve bu farklılıklar yavru tavşanlara zarar verir.

tavşan yavruları 15 günlük olduktan sonra anne sütü ile beraber kuru yonca-kuru saman ve pelet yem tüketmeye başlarlar.bu yüzden aldığınız yavru çok küçük ise ona bu tip gıdalar verilebilir.kuru yonca-kuru saman bulunamadığı zaman yonca unlu pelet yemlerde aynı faydayı sağlayacaktır.eğr bu yemler olmadığında tavşan dışkısında yumuşamalar başlar.

yavru bir tavşan 1 aylıkken sütten kesildiği zaman ortalama 400 – 600 gr canlı ağırlığa sahip olur.Onu aldığımızda ağırlığını kontrol ederek erken sütten kesilip kesilmediğini anlarız.erken sütten kesilen bir yavruya daha itinalı yaklaşmamız gerekecektir.

Tavşanların beslenmesinde diğer bir noktada onlara sebze ve meyva vermenin zamanıdır.Bu besinler sulu gıda olduklarından 3 aylık yaştan önce verilmeleri uygun olmaz.çünkü sindirim sisteminin gelişimi tam olarak gerçekleşmemiştir.tavşanımız 3 aylık olduktan sonrada ancak hafta 1-2 kez bu besinler verilebilir.bunların hergün verilmeside uygun değildir.

Tavşanlarda Beslenme

Tavşanların sindirim sistemi diğer evcil hayvanlarımızdan farklılık göstermektedir. Bu farklılık onların besinlerden, özellikle sekumlarında( kör barsak) ki fermentatif karakterli mikroorganizmalar sayesinde yararlanmalarından kaynaklanmaktadır.Tavşanların besinlerden optimum yarar sağlayabilmeleri için sekumlarında istenilen düzeyde bir mikroorganizma topluluğun sağlanmış olması gerekmektedir.Bu topluluğun sağlanması da yavru tavşanların sütten kesilmesinden hemen sonra başlar.Yani sütten kesimden sonraki yavru tavşanların beslenmesi onların hayatının geri kalanını direkt etkilemektedir.Bu dönemdeki herhangi bir yanlış beslenme geri dönüşü olmayan defektlere yol açar.Diğer evcillerimizin mama çeşitlerine bakıldığı zaman,erişkin ve yavru hayvanların mamalarının farklı olduğunu görürüz.Aynı durum tavşanlarda da söz konusudur.Bu yüzden tavşanlara mama alınırken onun yaşı göz önünde bulundurulmalıdır.

Tavşanlara verilecek gıdalardan bahsedecek olursak,sütten kesilen yavrulara verilecek gıdaların nem oranı çok düşük olmalıdır.Bunun nedeni yine sekumlarında ki mikroorganizma topluluğu ile ilişkilidir.Yüksek nem içeren gıdalar tavşanların sekumlarında daha farklı mikroorganizmaların gelişmesine sebep olmakta ve istenilen mikro flora düzeyi gelişememektedir.Bunun sonucunda tavşanlarda ishal gelişmektedir.Özellikle genç yaşlarda beslenme bozukluğuna bağlı gelişen ishal olgularında yavruların kurtulma şansı çok düşük.Bu yüzden sütten kesimden sonra nem oranı çok düşük kuru ot ( kuru yonca-kuru saman) ve pelet yem verilmesi gerekmektedir.

Beslenmede kaba yemin ( kuru ot ) önemi çok fazladır.Bunun birkaç nedeni vardır.Bunlardan biri ; tavşanların mideleri incelendiği zaman kas yapılarının çok zayıf olduğu gözlenmektedir.Bu nedenle midede biriken yem bloğu barsaklara kolayca itilememektedir.Bu bloğun barsaklara itilebilmesi için mideye yeni bir yemin girmesi gerekmektedir.Bu durumda tavşanlar sürekli bir beslenme içindedirler.Mideye sürekli pelet yem girişi de sindirim sistemini yormaktadır.Burada devreye ağırlıkça hafif hacimce yüksek kapasiteli kuru otlar girmektedir.Kaba yemlerin sekumda fermente edilmesi ile de, vitamin ( özellikle B ve K ) ve protein emilimi sağlanır.Tavşanlar kaba yem olarak kuru yoncayı büyük bir iştahla tüketirler.Kuru yoncanın diğer bir avantajı da vitamin A açısından zengin oluşudur.Vitamin A’ da yavruların gelişim dönemlerinde ki en önemli elemanlarından biridir.Asla unutulmaması gereken olgu,bu otların yaş olarak verilmemesidir. Kuru yonca bulunmadığı takdirde,yonca unlu pelet yemler ilede uygun bir beslenme sağlanmış olur.

Tavşanların diğer yem ihtiyacı yukarıda da belirttiğim gibi pelet yemlerdir.Hayvanlarda pelet yem verilmesinin nedenlerinin en başında,yemin homojen bir şekilde dağılmış olmasıdır.Tabii bu da dengeli bir beslenme demektir.Tavşanlara karışık yem verildiğinde içerisinden hoşuna gidenleri seçerek yediği gözlemlenebilir.Bu durum sadece tavşanlara özel değil,bütün evcillerde gözlenen bir durumdur.Kedi-köpek mamaları da bu yüzden homojen bir yapıya sahiptir.Son olarak, tavşanlara günlük taze su verilmesi unutulmamalıdır.

Tavşanlarda Tırnak Bakımı

Tavşanlarda tırnak bakımı periyodik yapılması gereken işlerden birisidir.Doğada tavşanların ayakları sürekli sert zemine bastığından ve kazınma hareketi yaptığından tırnakları aşınmaktadır.Ancak evimizde bu durum tam tersi bir durum gösteriyor.Bu yüzden zamanla tavşanımızın tırnakları uzamaktadır.Bu yüzden belirli sıklıklarla tavşanımızın tırnağını kesmemiz gerekmektedir.Kesmediğimiz takdirde normalden fazla bir uzama göstericek, zamanla yanlış yere basma ve tırnak kırılmaları sonucu ortopedik problemler ortaya çıkacaktır.Ayrıca uzun tırnaklar bize de zarar vercektir.

Tavşanlarımızın tırnaklarını incelediğimizde gözlenen iki bölüm vardır.Bunlar canlı ve ölü kısımların olduğu bölümlerdir.tırnak kesimi yapacağımız zaman canlı dokunun 0.5-1 cm önünden makasla kesilmesi uygundur.Burada gabiotan tipte tırnak makasları kesim açısından uygundur.

Tavşanlarda Kafes Uyumu

Tavşanlar için kafesleri çok önem taşımaktadır.Bunun nedeni ise kafeslerinde kendilerini güvende hissetmeleridir.Sığındıklarını ve saklandıkları güvenli bir yer olduğunu kabullenmeleri gerekmektedir.Tavşanların kafeslerini sevebilmeleri için buna ihtiyaçları vardır.Bu sebeblerden ötürü onu kafesinden çıkarırken veya içeri sokarken zorlamamalıyız.Bu hareket onun kafesine olan güvenini zedeleyecektir.Tavşanımızı iyi bir şekilde eğittiğimizde onu istediğimiz zaman kafesinin içerisine girmesini sağlayabiliriz.Bu eğitimlerde sevgi ve sabır çok önemlidir.Birde tavşanımızın yaşı eğitimde önem taşımaktadır.Tavşanımızın eğitimi tam olarak alıgılayabilmesi için en az 3 aylık bir yaşta olmalıdır.Bu yaştan önce verilen eğitimler tam istenildiği bir düzeye gelememektedir.Bu yüzden hem kafesine alışması hemde eğitime hazılanması açısından 3 aylık oluncaya kadar o istemediği sürece kafesinden çıkarılmaması gerekmektedir.Kafesin kapağı açık olduğunda zaten o istediği zamanlarada dışarı çıkacaktır.Ama kafesin kapağının açık olmasına dikkat etmeliyiz,çünkü dışarda korktuğunda hemen saklanacak yer arayacak ve büyük bir ihtimalle kafesine koşacaktır.

Tavşan besleyenlerinde fark ettiği bir durum,tavşanların ışığı az olan yerleri sevmesidir.Evde de genellikle karanlık yerleri çok severler.Bu yüzden kafeslerindede kapalı bir ortamın olması onları mutlu edecektir.tavşanımızın kafesine böyle kapalı bir tavşan evi koyabilirsiniz.

Tavşanlarda Tuvalet Eğitimi

Tavşanlarda tuvalet eğitimi olur mu acaba diye bir çok kişi düşünebilir.Evet böyle bir eğitim verebilmek mümkün.Öncelikle burada tavşanımızın yaşıda önem kazanıyor.Tavşanlar 3 aylıktan önce aldıkları eğitimleri tam alamıyorlar.Yani iyi bir eğitimin verilebilmesi için tavşanımızın 3 aylık bir yaşı geçmesi gerekiyor.Bu yaştan önce tabii alıştımalara devam etmeliyiz.Ama eğitimin sonuçlarını 3 aylık bir yaştan sonra alabiliriz.

Tavşanlara tuvalet eğitimi verirken bilmemiz gereken bazı şeyler var.Tavşanlar stres olduklarında dışkılama eğilimi göstermektedirler.Onu kafesinin dışındayken fazla strese sokmamalıyız.Bize alışması için zaman tanımalıyız.Özellikle başlangıçta bize gelmekten,kucağa alınmaktan hoşlanmayabilirler.Bu yüzden o bize gelmeden,kucağımıza çıkmayı kendi istemeden onu zorlamamalıyız.Bir süre sonra zaten kendisi bize gelmeye çalışacaktır.Aksini yaptığımız sürece tavşanımız strese girecek ve olduğu bölgeye dışkılamaya çalışacaktır.

Normalde tavşanlar kafeslerinde bir bölgeye tuvaletlerini yapma eğilimindedirler.Ona bir tuvalet kabı aldıktan sonra içine bir miktar talaş koymalısınız.Daha sonra kafesinin içindeki dışkıları bu kaba koyun.ayrıca bir kısım talaşıda idrarı ile ıslatarak bu tuvalet kabının içine koyun.Bu uygulamayı tuvalet kabına yapıncaya kadar uygulamalısınız.Tavşanınız ilk olarak size geldiğinde tuvalet eğitimini tam almadıkça,kafesinin dışarısında fazla dolaşmasına izin vermeyin.Mesela günlük olarak kafesinin kapısını açık bırakın 1-2 saat,kafesinden dışarı çıkması içinde onu zorlamayın,bırakın o istediği zaman dışarı çıksın.

139.016 Okunma 21 Haz 2010

Benzer Yazılar

Yorumlar

Yorumlar(151)
  • umay aybar
   umay aybar Nisan 25, 2011

   bu bilgiler gerçekten tavşanlar için çok önemli ben yanlış iş yapmışım 15 günlük tavşan aldım kendimi çok kötü hissediyorum

   • Yağmur
    Yağmur Ocak 19, 2016

    Banada tavşan aldılar .Kaç aylık bilmiyorum .Ama iyi bakmaya çalışıyorum .Mesela;
    kafesi yok ,bu nedenle karton kafese koydum baktım karton kafes olmuyor deliyor ,karton kafes olmadığı için altına battaniye serip üstünü örtüyorum
    yemek olarak bol bol taze elma veriyorum ama küçük küçük keserek, ASLA YIKAMIYORUM kulağına gözüne girer diye ,onun yerine ıslak mendille siliyorum gözünde çapak varsa ıslak mendille silmiyorum elimle siliyorum zaten elimle silince direk gözünü kapatıyor ,içecek olarak sadece su içiriyorum ASLA İNEK SÜTÜ VERMİYORUM çünkü inek sütü ile tavşan sütü çok farklılar…

   • buse
    buse Mart 20, 2016

    benimde daha 20 günlük bana çok alıştılar öyle hızlı koşuyorlarki ama benim iki tane var onları çok seviyorum

  • melis ala
   melis ala Mayıs 1, 2011

   bende tavşan alıcam annemi zar zor ikna ettim tavşanı evde besliycez kafesin içinde ama tavşan çok koku yapıyolar falan diyoalr doğru mu 🙁

   • rapunzel
    rapunzel Ocak 16, 2015

    ben şu ana kadar 12 tavşan besledim ona iyi bakıp ihtiyaçlarını karşılarsan koku yapmazlar

    • sude
     sude Haziran 2, 2015

     bnim tavşanım hiç hareket etmiyor daha yeni aldım ama çok küçük değil yemek de yiyor ne yapmalıyım

     • Tavşan
      Tavşan Haziran 11, 2015

      Yavru tavsaninizi yikadiysaniz bu bir risktir. Çünkü yavru Tavşanlar çok hassastır asla kulağına gözüne başına şu gelmemelidir eğer geldiyse tavsaniniz olebilir. Ben yavru Tavşanı yikamadim hep ıslak mendille patilerini sildim sonrada kuruladim benim tavsiyem sakin tavsanini yikama ıslak mendille sil yoksa olur:((((

      • Ardaty
       Ardaty Ocak 30, 2017

       Kardesim benimki 1 aylik olmamis babam yikadi

   • Derya
    Derya Ağustos 18, 2015

    Evet biraz koku yaptığı doğru ama kafesi balkonda olursa sorun olmaz

   • melisa
    melisa Haziran 3, 2016

    beninde tavşanım var hayata kokmuyo almayalım diye öyle diyo büyükler

   • Atakan
    Atakan Nisan 26, 2017

    hayır dogru degil tavsanlar koku yapmaz ve terlemez.

   • Melisa
    Melisa Temmuz 22, 2017

    Tavşanlar kafes temizliğini düzenli yapınca kokmuyor

  • Bal
   Bal Mayıs 2, 2011

   Yavru tavşanımız isal oldu çok pislendi onu yıkadık havlu ısıtıp kuruladık bişey olur mu ??? (acil cevap)

   • ali
    ali Mayıs 4, 2014

    keşke kafesi temizleseydiniz sonra onu silseydiniz ama sanırsam fazla bişey olmaz arada çığlık atar gibi ses gelir o da düzelir

   • buse
    buse Temmuz 14, 2014

    tavşan asla yıkanmamalıdır yıkanırsa ölür çok yanlış iş yapmışsın

    • özge
     özge Ocak 9, 2016

     evet sen haklısın ama patilerini ıslak mendille temizliye biliriz.sonrada kuruturuz.

  • melisa büşra
   melisa büşra Mayıs 24, 2011

   yha bnm tavşanım kızmı erkekmi belli değil nası öğrencez ?

   • nazar çelik
    nazar çelik Temmuz 12, 2014

    tavşanın kuyruğunu hafifce cek ama çok çekme onun altına bak orda kızmı erkekmi belli olur zaren çok net oluyor

   • Fatma
    Fatma Nisan 3, 2016

    Gozleriden an lability arka tarafina gobek kismindan anlasilir erkekmi kizmi diye eger gozu siyahsa erkekdir

  • hüseyin kuyucu
   hüseyin kuyucu Mayıs 26, 2011

   15 günlük 2 tavşan buldum çok nadir hareket ediyolar kuru yonca saman ve yaprak verdim.isel oldular galiba çokta zayıflar acaba bişey olurmu nasıl bakbilirim.bakımım dogrumu.NOLUR ACİL CEVAP VERİN.

   • ali türk
    ali türk Haziran 10, 2014

    Bakımın doğru ama isal olmalarının nedeni yaprağı tam kurutamaman

   • Tavşan
    Tavşan Haziran 11, 2015

    Tavşanlar yavruyken anneleri onlara 15 30 gün bakmasi gerek çok yanlış yapmışsın cookk

  • hüseyin kuyucu
   hüseyin kuyucu Mayıs 26, 2011

   PEKİ TAVŞAN BAŞKA SÜT VERSEM OLURMU.VETERİNERDE İLAÇ FİLAN VARMIDIR.NOLUR ACİL CEVAP.26.05.2011 TAVŞANLARI BULDUGUM TARİH.10-15-20 GÜNLÜK GALİBA.

   • ali
    ali Mayıs 4, 2014

    veteriner veriyor vitamin ilaci falan suda eritip biberonla içiriorsun süt verme tavşan hastalanır ve ölür 2 günlük iseler tavşanlar yeteri kadar yerler kendileri alırlar daha küçüktür muhtemelen

   • pofi
    pofi Temmuz 28, 2015

    sakın başka süt verme ölür bi sitede okudum

  • Mehmet
   Mehmet Haziran 22, 2011

   Bal arkadasım eğer tavşanın ishal oldu ise durumu kritiktir. Fakat ishal olmaması için çok sık yeşil sebze ve meyve verömeyin kuru tahıllar veya saman yedirin (kuru yoncayı çok severler) ve yıkamaktan kaçının. Benim 3 tane tavşanım var ve 3üde 4 yasında tecrübeli birisi olarak tavsiye ederim.

   • yaren
    yaren Nisan 15, 2015

    hayır yıkamamamız gerek yoksa bel kemiği filan kırılır ölürler. zaten onlar kendilerini yalayıp temizlerler merak etme

  • melisa
   melisa Aralık 13, 2011

   ben tavşan beslemeyi çok istiyorum evde bakacağım. bahçemiz yok fakat tuvalete alıştırabilirmiyim , alışır mı bilmiyorum kokması sorun değil. eğer kafesi düzenli temizler isem kokacağını düşünmüyorum kuşlarım var onlar bile bi hafta temizlenmezse kokuyor:)tek endişem tuvalete alışırmı alışmazmı lütfen tavşan besleyenler bana öneride bulunurlarsa çok mutlu olurum…

   • pofi
    pofi Temmuz 28, 2015

    tavşının tualet kabı olmalı ve içine yaptığı tualetinin koy iki günsonra tualet kabına yapmaya başlar:)

   • anar
    anar Mart 20, 2016

    benim 2tane tavsanim var onlar yavru ve onlar cok cok haraket etmiyolar xaiw edirem mene bsi cixanlar yazin xaiw ?

  • devrim sıla
   devrim sıla Ocak 24, 2012

   tavşanlar ishal olduğunda ölme riskide vaardır tavşanınızı yıkaamayın soğuk yerde bırakmayın sevgi ve şefkat gösterin soğuk zemine basmasın ben 8 tane tavşan besliyoum tavşanlar konusunda oldukça fazla bilgim var sorunuz olursa bana sorabilirsiniz.

   • yaren
    yaren Nisan 15, 2015

    3 aylık yeni bir tavşan aldım.acaba neleri yedirmem uygun olur.bir beslenme menüsü yasam olur mu?ya da akşamları ne yer?

   • Aycan
    Aycan Temmuz 6, 2016

    Ben ömrümde ilk defa bir hayvan bakıyorum doğum günü hediyesi yavru bir tavşan aldılar bana bende ilk olarak ona maydanoz yedirdim çok seviyordu hep marul salatalık yedirdim hasta oldu ilkte ihsal gibi bir şey di sonra sümüksü bir sıvıya dönüştü kötü görünüyor çok korkuyorum bir şey olacak diye veteriner e de götüremem ne yapmalıyım lütfen yardım edin ölsün istemiyorum lütfen

  • mehmet koç
   mehmet koç Mart 25, 2012

   slm yeni tavşan aldım yavru 2 tane süt vermem gerekirmi aldığım kişi bilgi vermedi su veriyom içmiyo nasıl vermem gerekir suyu yıkasam sorun olurmu lütfen acil cevap teşekkürler

   • Nazlıcan
    Nazlıcan Ekim 24, 2015

    Aslaa inek sütü gibi şeyler içirme ölürr. Tavşana , tavşan sütünden başka bişey sakın verme

  • tolga turgay
   tolga turgay Nisan 5, 2012

   arkadaşlar benim tavşan 40 günlük bilgilendirmek gerekirse herkesi yaşadıklarımdan: hava soğuksa pek balkona cıkarmayın hava aldırmaya ve güneşi çok severler sıcağı (soba) palet yem kullanın yavruysa 3 aydan sonra sebze meyve vermeye başlayın ama haftada bır veya iki günlük olarak kafes bakımı yapın gazete değişimi su deişimi gibi kuru yonca,saman ve çayır otu ki bu ishale karşı çok iyidir… asla ve asla son olarak tavşanınızı yıkamayın tavşanlar yıkanmaz çünkü tüyleri müsait deil yıkanmaya ve kurumaya veteriner eşliginde ishal olduğu zaman kirlenince veteriner o bölgeyi yıkayabilir ve kurutabilir cihazlarıyla…

  • irfan bağcı
   irfan bağcı Nisan 25, 2012

   merhaba mehmet koç bak sen su koy onlar içer fakat yıkamamanı öneririm bende 13 tane var ve yıkamıyorum.

  • esmer
   esmer Mayıs 1, 2012

   yavru tavşan aldım biri isaloldu ne yapıyım bide ölmesinden korkuyorum acil cevap lütfen.

   • sgshshsh
    sgshshsh Mayıs 22, 2014

    Benimde oldu Tavşanı sıcak tutmaya çalışın 🙂 bizde oylr yapıcaz

  • lale
   lale Mayıs 13, 2012

   tavşanlar hiç bir zaman yıkanmaz ve ishal olduğu zaman ona bolca sınırsız saman verilmnalidir. bal denen kulanıcı çok yanlış yapmıştır tavşan zaten kendini temizliyor tavşanı iyice hasta etme saman ve yonca yaprağı al bütün petshop larda satılıyor……

  • lale
   lale Mayıs 13, 2012

   melis ala tavşanları açık alanda beslersen iyi olur çünkü onların bazıları kafesini değiştirmessen koku evin her tarafını sarar sakın tavşan ladığında eve koku spreyi sıkma tavşanın hasta olabilir

  • lale
   lale Mayıs 13, 2012

   mehmet koç tavşanının suyunu her gün değiştir ve su pis olmasın ılık olsun tavşanlar daha yeni tanımadığı yere gelince su içmez ama ilerki zamanlarda içebilir. belkide sden farkında deyilsindir o belki içiyodur..

  • lale
   lale Mayıs 13, 2012

   devrim sıla 8 tane tavşan besliyosunuz diye ben çok bişey biliyorum diye bir şey söylemeyin sizden daha çok bilen benim ben veterinerim….

   • başak
    başak Mayıs 5, 2014

    bende veterinerim bir çiftliğim var ve orda 5 tane yavru 8 tane büyük tavsanım var ilk başlarda yavrularımız yeni doğduğunda ishal olmuşlardı ve bu durumdan dolayı 1 tavsanımmı kaybetmiştim tavsanınızın ishal oluşunu sakın göz ardı etmeyin çünkü 1 hafta içine ölüyorlar bu durum bize ders oldu artık tavsanlarıma havuç yaprak ve bazen saman veriyorum şükürler olsun çok sağlıklılar 2 yavrum büyüdü ve yeni bir yavrumuz oldu şimdi onu kendime alıştşırmaya çalışıyorum benim hikayem böyle NOT;SAKIN TAVSAN İSHALİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN HEMEN BİR VETERİNERE GÖTÜRÜN

  • hande
   hande Mayıs 28, 2012

   yavru bir dağ tavşanı bulduk,kaç günlük olduğunu bilmiyorum ama çok küçük ve hiç bir şey yemiyor,şırıngayla inek sütü içirmeye çalıştım çok az içti.nasıl beslicem ben bunu?zorla süt içirdim,kendi haline bırakırsam ölür diye korkuyorum.lütfen yardım edin

   • ali
    ali Mayıs 4, 2014

    benim de tavşanım 8 günlük dağda bulduk hiçbirşey yemiyor o yüzden biberonla su veriyorum bu arada hande tavşanlara inek sütü verirsen ölür biliyorom çünkü 7 yıldır tavşan besliyorum ormanda bulup besliyorum büyüyünce ormana bırakıyoruz bu sayede o yavruları da alıp besleyebiliyoruz birde şırınga ile tavşanın azına süt sıkarsan tavşanın damağı yarılır ve yemek yiyemediği için ölür çimen ver ot ver veteriner e götür istersen o küçük ağızlı bir biberon verecektir bir iki tane de ilaç o ilaçları suyla eritip biberonla ver sonra alışınca ot yemeye başlar bide yerini değiştirme o zamanda alışmasını beklersin

   • Nazlıcan
    Nazlıcan Ekim 24, 2015

    Asla ve asla tavşan sütü hariç , mesala : inek sütü içirme . Yoksa ölürler 🙁

  • fatmanur
   fatmanur Haziran 13, 2012

   benimde tavşanım var hatta şuan yanimda bilgi sayarımın faresini kemiriyor fakat ben onun kaç aylık oldugunu bilmiyorum normal boyutlarda bir yavru tavşan bana kaç aylık olduğunu tahmin edebilirmisiniz ona göre tuvalet ve diğer eğitimine başlıyacağım tavşan besleyip deneyimli kısıler bana cevap verebilirmi

  • zeynep sude diri
   zeynep sude diri Temmuz 25, 2012

   arkadaşlar eğer tavşanın kendisini rahat ettirmek istiyorsanız bence boynunu (gıdığını) biraz okşayın daha sonra tüylerine sıktırmadan yavaş yavaş.Sanırım mutlu oluyorlar.Değilmi Lale hanım ayrıca su anda yerinde durmuyorrr 😀 zor tutuyormmm

   • melisss
    melisss Ocak 4, 2014

    yok koku sorunu çok güzel bugün aldım çok şekermiş herkes almalı bence…:) 🙂 🙂

  • ömer faruk
   ömer faruk Ağustos 6, 2012

   bu bilgilere ulaştığım iyi oldu. artık tavşanıma daha iyi bakacağım çooookkkkkkkk teşekkür ederim:D

  • zeynep kaymaz
   zeynep kaymaz Ekim 12, 2012

   tavşanimi dun aldım ve bugun tavşanda pire olduğunu gördüm nasıl temizlenir onlar ? Bana yardim edin lutfen ?

  • Aydın AKDAĞ
   Aydın AKDAĞ Ekim 30, 2012

   cinsine göre tavşanlar değişir. çoğu tavşanlar yaban tavşanlarıyla aynı soydandır o yüzden soğukta kalırmı vay yeşil yermi yemezmi gibi endişelere kapılmayın birşey olmaz

  • ecem neval
   ecem neval Aralık 6, 2012

   yaa ben hayvanları çok sevyorum yazın köpek alcam 1 aya kalmaz tavşanda almayı düşünüyorum paramı biriktrdm şmdiden fırçasını falan almaya başladım fakat alınca nelere dikkat etmelym bilmyorum kaç aylık alıym acil cevap teşekkkürlerrr 😀

  • beren gulduz
   beren gulduz Mart 2, 2013

   Arkadaslar iki adet tavsanim var yavru bir avuca sigiyor aldigimda belli ki anne sutunden ayrilmamisti suan bir aylik civarindalar pire ve kene konusunda ben veterinerden toz sekilde aldim ilacini adi bolfo on tl civari heryerine suruyorsunuz (goz agiz ve.burun cevresi haric) gecmesse bir hafta sonra tekrar yappin geciyor. Bende de su ishal konsu cikmisti bol bol kuru yonca kuru maydonoz ve marol yedirdim bir gun icinde iyilesti tavsiyem sadece asla yagmurfa birakmayin diskisi coksa gumde bir degistirin benim gibi kucaginiza alin elinizi koklatin ki kokunuza alissin ve asla tek bortane almayin yavru ise cunku soguktan olebilir ayrica gozune asla su degdirmeyin capak olursa yavas bi sekilde gozunu silin parmaginizi yaklastirinca kensi gozunu kapiyor zaten ayrica gidip yeme para vermeyin genelde parklarda oluyor kuru yona ve cok seviyorlar mutlaka yikayip kurulayin kopek tuvaletini yapmis olabilir. Bilhassa su koymaniza gerek yok ama icerse yinede koyun cunku o yedigi besinlerden yeterli suyu aloyr. Cesit cesit koyun otlari o qralarindan secer sizde ondan sonra secsiklerinden verirsiniZ bircok veteriner yanlis bilgi veriyor 8 yasinda tavsanim var birde. Ama yavrulari mutlaka sicak tutun yada kafrsin yanina sicak su dolu pet sise koyun usumesin . Ustunu ortun battaniyeyle kafesin . Bilgi berfu beren güldüz tskrlr

  • tolgay Sucu
   tolgay Sucu Mart 10, 2013

   yavru tavşan en fazla ırsal olup,ölmektedir.nedeni güneş ve otur.

  • tolgay Sucu
   tolgay Sucu Mart 10, 2013

   Tavşanların isal hastalığını geçirmek için bioksal oral çözücü amalısını:)

  • buse sena
   buse sena Mart 11, 2013

   arkadaşlar tavşanlar kendi katı dışkısınıı yer ben dün aldım bi tane 2 aylık çok tatlı ve sık sık dışkı bırakıyor acaba cokmu yeşillik vermeliyim ve havucunu nekadar vermeliyim be havucuortadan bölüp uzunlamasına dçrt ince parçaya ayırıyorum ve tavşanımda pire varmı merak ediyorum veya varsa insanlara geçermi pirelerii ve tavşanım sıvı dışkısını hep ayağı ile basıp sıçratıyor altına gazete serdim ve sıçrattığı için değitştirdim ama 2kez daha tapı bunları pek sıçratmdı bende yaptığı yerlere gazete örttüm ama isal olmasından korkuyorum sıvı bisey çıkıyor acabaa bu isaldenmidir yoksa çişmidir anlamadım şütfen acil cevap verin ve tavşanımı haftasonu geri vericem acaba tavşanım bana alışıp beni bırakabilirmii bu onun sağlını etkilermi? teşekkürler…

   • sgshshsh
    sgshshsh Mayıs 22, 2014

    Ya bişey sorucam benimde Tavşanim var 5.gun bu bu sabah isal oldu senin tavşan inin isali geçti mi geçtiyse nasıl geçti acil cevap verir misin? 🙁

   • nazar çelik
    nazar çelik Temmuz 12, 2014

    lütfen tavşanların kafesinin altına gazete sermeyin gazetede bi sürü madde var tavşanınız zehirlene bilir o yüzden asla ama asla gazete sermeyin altına bir beyaz örtü gibi birşey serin ama size uyarım gazete sermeyin çlme ve zehirlen me şansı var eğer tavşanları seviyosanız bakımını biliyosanız öyle alın besleyin tavşanları boşu boşuna almayın

    • Nazlıcan
     Nazlıcan Ekim 24, 2015

     Bilgin için çok teşekkür ederim . Bende tavşan almayı düşünüyorum ama yavru 🙂 bildiğin önemli olan başka birşeyler varsa söylersen mutlu olurum 🙂

  • nil anna veselovski
   nil anna veselovski Mart 28, 2013

   ben tavşan beslemek çok istiyorum annem bir turlu izin vermiyor ama sonunda izin verdi ama bir sorun var KABLOLARI KEMİRİR Mİ? acil cevapppppppp kardeşimde var toplam iki tavşan olacak. AAAAAA BU NASIL OLACAK?neyse a bu arada merhaba.

   • melis
    melis Nisan 23, 2014

    evet tavşanlar fareler gibi kemirmeyi çok severler ama elektirik çarpabilir o yüzden çok dikkat etmemiz gerekir vede dişi tavşan almayın dişi tavşanlar çok pis kokuyor

   • ilayda
    ilayda Eylül 2, 2015

    Evet cnm bnm tawşanımda evde kemirmedigi yer kalmadi

  • Mustafa
   Mustafa Nisan 28, 2013

   bana tavşan hediye ettiler tavşanı aldım yerini hazırladım yemek yemiyo su içmiyo daha bugün aldım 28.04.2013 ölür diyo korkuyom napcam

  • Vaqif
   Vaqif Mayıs 4, 2013

   TAVSAN YAVRULARI KAC GUN SUT EMIYOR ? HANI
   SOYLERLERYA 3 GUN DIYE ? YALAN MI ?

  • sevde yay
   sevde yay Mayıs 22, 2013

   ben daha tavşan alamadım bakımı zor mu???
   🙁 acil cevap ne olur

   • nazar çelik
    nazar çelik Temmuz 12, 2014

    tavşanların bakımı zor olmaz asla ama asla yıkamayın çünkü tavşanlar temizdir eğer dışkısını bırakıp götü dışkı olduysa bir ıslak bezle silin birde tavşanlara çok yeşillik vermeyin kuru yonca verin tavşanlar onu çok sever bazı tavşanları ömrü çok azdır o yüzden hergin kafesini temizleyin daha yavruysa süt içimez annem sütüne ityaçı var o yüzden bir biberonla yada şrıngala süt vere bilirsiniz

  • ece yurt
   ece yurt Haziran 27, 2013

   yeni tavşan aldık daha 1 hafta olmadan öldü.Çok yemek yiyordu.Bi de ben korkunca ne yapar diye korkutmuştum.Sabah uyandığımızda ölmüştü.Kendimi çok kötü hissediyorum.Siz aynı hatayı yapmayın.Çünkü bu duygu çooook kötü :'(

   • lovatic
    lovatic Mart 20, 2015

    hayır ben kaç kere yıkadım ama benimki öküz kadar 😀 küçükken yıkamayın sakın! 5. aydan sonra yıkamaya başlamamız gerekiyo

  • Sude Yanık
   Sude Yanık Ağustos 23, 2013

   öncelikle şu var ben bitane tavşan satın aldım ve daha 20 günlüktü ilk eve geldiğinde ne su içiyor ne de özel mamasını yiyordu yeşillik bile yemiyordu çok korktum ama 1 2 güne kalmaz alışıyor ve yemeye başlıyor ilk bşta özel mamasını yemez ama sonradan alışınca bırakmaz ve ben tavşanımı yıkıyorum sık sık hiçte birşey olmuyor haavluya yarıyorum onu saç kurutma makinasıyla kurutuyorum ve onu yuvasına ya da yere koyuyorum oo yalanıyor merak etmeyin kablo kemirmez …. 😀 😀 😀 😀 🙂 🙂 🙂 🙂

  • tavşan sever
   tavşan sever Ocak 20, 2014

   Ben yavru bir tavşan almayı düşünüyorum ama ölmesinden korkuyorum ölürse ne yapabilirim onu gömmelimiyim birde ben tavşanımı aldığım gün yıkasan bişey olurmu elimi ısırırmı balkonda beslesen bişey olurmu ve ben sadece tavşan ve kafesini alsam başka malzeme almasam ne olur birde ara sira tavşanımı dısarı çıkarabilirmiyim tavşanıkulağından tutup taşımak zararlımı ben tvşanı düz tutsam bisi olurmu tavsanlar kisin usurmü onunla cok oynarsam sinirlenirmi …………. LÜTFEN ACİL CEVAP……….. 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀

  • azeri
   azeri Şubat 14, 2014

   cocuklar benimde tavsanim var bakmasi cok zor cocuku olacak cok heyicanliyim artik 26 gunluk 6 gunden sonra douracak harika erkek tavsan kacti bunun icin onun 5 ve ya 6 yavrusu olacak

   • aslı
    aslı Nisan 16, 2015

    Çünkü Tavşanlar regl olur internetten bakabilirsin.

  • melis
   melis Nisan 23, 2014

   tavşanım idrarını yaparken kırmızı bir şey geliyor neden biliyorsanız hemen yazın

  • melis
   melis Nisan 23, 2014

   tavşanım pis kokuyor nasıl engelleyebilirim
   lütfen acil

  • melis
   melis Nisan 23, 2014

   tavşanımı kafesini her gün temizliyorum ama kafesi kokuyor acil lüten

  • Berna
   Berna Nisan 26, 2014

   Arkadaşlar tavşanlar asla pis kokmaz tuvaleti temiz tutulduğu sürece… kemirmelereni engelleyemezsiniz fakat minarel taşları var onları tavşana verin bir daha başka yerleri kemireceğini pek sanmam kemirdikleri yerlere sabun sürün eğer orayı kemirmeye giderse alkış yapıp hayır deyin

  • ece
   ece Nisan 29, 2014

   tavşanlarım hiç su içmiyor ve yaşını bimiyorum nasıl hesaplayabilirim acil cevap

  • Mira
   Mira Mayıs 18, 2014

   Ben tavşanımın cinsiyetini bilmiyorum ama küçük tuvaleti kırmı renk bunun nedenini öğrenmek istiyorum ….

  • sgshshsh
   sgshshsh Mayıs 22, 2014

   Benim Tavşanı m var bugün 5.gunu ama sabah isal olmuştu hareket falan etmiyordu şimdi bazen ediyor bazen etmiyor ama isal olanlar olurlermis ama ama eve geldiğinde hiç bir şeyi yoktu ve inşallah ta olmaz okula giderken cok aglamistim onu çoook seviyorum 🙁

  • sgshshsh
   sgshshsh Mayıs 22, 2014

   Ve 1 2 defa az bişey küçük bir marul vermiştim öyle bakınca dayanamamistim :(♥

  • omer
   omer Ağustos 5, 2014

   Benim iki tavsan var biri anne biri baba ben onlara sut yemi saman veriyorum koliden onlara ev yaptım ben agakoyde bakiyorum

  • ramazan
   ramazan Ekim 18, 2014

   merhaba bende tavşan aldım ama cinsiyetini yaşını hiç bilmiyorum 2 taneler sandıktan bi kafeste duruyolar dısarı cıkarıyorum genelde.
   vede çok yeşillik yıyorlar ha bıre yıyolar yardım edip bilgi verebılır mısınız

  • gamze
   gamze Şubat 21, 2015

   Ben tavsaninmi bahcede beslicem ama usurmu diye merak ediyorum bide yazin onlara cok sicak olurmu

  • nehir
   nehir Nisan 2, 2015

   yavru tavşanların üstüne insan kokusu sinince annesi onları öldürüyomuş doğrumu

  • melisa
   melisa Nisan 6, 2015

   Yeni tavşan aldım ama daha öncede vardı mama evde vardı diye almadim ama eve gelip bbaktigimda mama boceklenmis şuan gidip mama alamıyorum 5-6 gibi alabilicem simdi ne yediricem kıvırcık verince ishal olup oluyorlar ne yediricem simdi onaa yardim edin acilll

  • bu iş nasıl olacak
   bu iş nasıl olacak Nisan 8, 2015

   tavşanım bir buçuk aylık ve bugün ikinci günümüz ne yazık ki sahiplenebilecek tavşan bulamadığım için satın aldım herkes ishal olduğundan dert yanmış ama sanırım benimkide çişini yapmıyor. aldığım kafes ve talaşla acaba yapmak istediğinde kafese girip yapıyorda ben mi fark etmiyorum talaş çişini emiyor mu etrafa katı kakasını da bırakmıyor

  • Ronaldo
   Ronaldo Mayıs 1, 2015

   arkadslar 2 erkek 1 dişi yasarmı ne dersınız

  • melisa
   melisa Mayıs 4, 2015

   İslerimden dolayı tavşanını vermek zorundayım sizce petshopa mi vermeliyim yoksa fuarda tavsanlarin olduğu açık yeremi

  • Bengü
   Bengü Mayıs 26, 2015

   Üç aylık tavşan sizce büyükmü tavşanlar en fazla kaç yıl yaşıyorla

   • ASDFGHHJKL
    ASDFGHHJKL Haziran 21, 2015

    tavsanlar benim bildigime göre 7-8 yıl yasıyolar yani ben boyle biliyorum yanlısta olabilir

  • Deniz
   Deniz Mayıs 28, 2015

   ben dün tavşan aldım ve babam gil dedi diye bahçeye otlansın die kpydum yanlışmı yapmışım daha yavru veya neyle besleme
   liyim

  • hatice
   hatice Haziran 6, 2015

   ya ben kafes yerine ona küçük bi dolabım var ona orayı ayarlasam nasıl olur ölürmü karanlıkta

   • özge
    özge Ocak 9, 2016

    nefes alması için delik varsa ölmez.ama okadar fazla küçükse olmaz.bide onun içi biraz aydınlık olmalı.

  • ARZU DUYAR
   ARZU DUYAR Haziran 8, 2015

   arkadaslar benımde tavsanım var 3 aylık fakat ben hazır kuru ot seklınde yem aldım.ve hıc doymuyor.ne zaman versem yıyor.ne kadar aralıklarla ne kadar vermelıyım yem.

  • Burcu
   Burcu Haziran 9, 2015

   Ben tavşanimi yeni aldim bir bucuk aylik.kafesin icine kuru saman falan koyduk. ama hep yiyo. Zarari olurmu ve tuvaleti icin kimasdan bez yapip takicam bi sorun olurmu

   • JONY TAWŞİM
    JONY TAWŞİM Haziran 16, 2015

    Bak arkim tavşanına çok yem verme zate ne bulsa yerler, kemirirler vs. o yüzden ona eterinerin ne dediyse o kaar yem ver yoksa hastalanır ve ölebilir. Ha bide ona sakın sebze meyve verme 3 aydan önce sindirim sistemi gelişmediği için ve sonrasındada azar azar ver.

   • JONY TAWŞİM
    JONY TAWŞİM Haziran 16, 2015

    Ve bide 3 aydan önce eğitmeye çalışma nasıl 3 aylık bebek bii anlamazsa oda anlamaz belki anlar ama unutur ve na kızma onu anlar.

  • JONY TAWŞİM
   JONY TAWŞİM Haziran 16, 2015

   Bende bu gün tavşan aldım 40 günlük çok tatlı çok sağlıkllı aman nazar değmesin arkidişler bende daha önce çok okuduğum için bilirim bana sorabilirsiniz

  • Melike
   Melike Haziran 17, 2015

   Ben yeni bir tavşan aldım daha yavru çok küçük 1 aylık falan galiba ama sürekli uyuyor kucağıma alıyorum direk uyuyor yada kendisi geliyor omzumun oraya çıkıp uyuyor bide yemi sanki çok yiyor gibi pelet yem aldım ama sürekli yem yiyor normalmi sizce bu kadar uyuması yemesi falan yardımcı olursanız sevinirim gerçekten

  • melike
   melike Haziran 17, 2015

   merhaba ben yeni bir tavşan aldım daha yavru çok küçük 1 aylık falan galiba ama sürekli uyuyor kucağıma alıyorum direk uyuyor yada kendisi geliyor omzumun oraya çıkıp uyuyor bide yemi sanki çok yiyor gibi pelet yem aldım ama sürekli yem yiyor normalmi sizce bu kadar uyuması yemesi falan yardımcı olursanız sevinirim gerçekten

  • Neslihan
   Neslihan Haziran 19, 2015

   Arkadaşlar bende tavşan almayı düşünüyorum ama sizce kaç aylık almalıyım? Bir de fiyatı ne kadardır alanlar bi cevap verirse çok iyi olur, tesekkurler

   • ilayda
    ilayda Eylül 2, 2015

    Canim fiyatlari genelde 10 civarinda ama değişiyor

  • Oguz kalinsaz
   Oguz kalinsaz Temmuz 8, 2015

   Merhaba arkadaslar ben yeni tavsan aldim yaklasik 2 aylik balkonda besliyorum ve aksam kafesine cam kavonoza sicak su koyup yanina birakiyorum sabaha kadar sarilarak uyuyo ve surekli yessilik be salatalik yiyo bi sorun olurmu. Tesekkurler

  • jdjs
   jdjs Temmuz 8, 2015

   Arkadaslar ben bi tavsan aldim 2 3 gunluktu 3 gunun ogleni oldu ilk aldigimizda herkez dokundu sevdi onu sepete koyduk cikmasin diye yazma koyduk ve tahta koyduk 3 gun sabahi bunun bogazi ve agzi simsiyahti ve ona marul verdim su vermedim ve 2 3 saat sonra olu bulduk sizce neyden oldu cok merak ediyoruz nolur soyleyin

   • pofi
    pofi Temmuz 28, 2015

    en az tavşanı 30 günlükken alman lazım annne sütü olmazsa ölür

  • zeynep
   zeynep Ekim 10, 2015

   Ben yeni bir tavsan aldim cok hareketli daha once beslemedigim icin elime alamiyorum acaba ısırır mı kafesinden kendi basına cikip kacarmi

   • özge
    özge Ocak 9, 2016

    yemeği görnce heye canlanmış olabilira sonuçta onlar çok oburdur.

   • özge
    özge Ocak 17, 2016

    valla benim tavşanım var .istediği zaman çıkıyo geri yuvasına giriyo.

   • özge
    özge Ocak 17, 2016

    ben bir keresinde elime maydonuz aldım .tavşanıma gösterdim ben maydonozu yiyicek sandım ama elimi ısırdı bende hemen elimi çektim.

  • hakan
   hakan Ekim 15, 2015

   arkadaşlar benim 2 tavşan aynı gün doğurdu yalız yavrular tek tek ölüyor bunun sebebi ne olabilir acaba

  • hakan
   hakan Ekim 15, 2015

   bide arkadaşlar doğum yapmış bir tavşanlar diger dişi tavşanlar birarada kalmasında bi sakınca var mı? diger tavşanlar yavruya zarar verirmi

  • Yeliz
   Yeliz Kasım 29, 2015

   Ben 1 kere tavsan beslemiştim tabi o ara çok küçüktüm hic bi seyin farkinda degildim hayvanlarida asiri derecede cok seviyorum 3ayliktan kucukse fazla sebze verilmemeli yikanmamali falan bilgileri biliyorum annemide ikna ettim sizce bakabilirmiyim sevgi ve sefkat kesinlikle veririmde zaten

  • irem
   irem Ocak 9, 2016

   Tavsanlarda su icerler ama fazla deil onunden suyunu almayin yoksa bagirsaklarinda sorun olusabiliyor zorda kalinincada yikanabilirler ama sampuansiz ve kafasini yikamadan suyla yikanabilir ve seali ortamlardan uzakk tututun ve kuru ot tavsan yemi gibi seyler verebilirsiniz

  • özge
   özge Ocak 9, 2016

   arkadaşlar tavşanınız sıkılmasın diye aradasırada onu gizlice odanızda gezdirin

  • Gizli
   Gizli Nisan 11, 2016

   Yaa ben yeni tavşan aldım daha çok küçük kafesinde pek kımıldamıyo neredeyse hep uyuyo ve çok kaşınıyo sabah almıştım ve şuan gece hiç dışkısını yapmadı Kucağıma almaya çalıştım kaçtı , hiç su içip pelet yem yemiyor
   Lütfen yardım edin

  • liva
   liva Nisan 30, 2016

   Benim tavşanım 2gün önce yedi yavrudoğurdu ama onlarla ilgilenmedi 4 yavru soğuktan öldü üçünü eve çıkardık ısıttık ama yavrular acıkınca zorla annesine emdirdik ama annesi hala yaklaşmıyor ne yapmalıyız bilmiyorum tüylenene kadar beklemelimiyiz

  • Misafir
   Misafir Mayıs 21, 2016

   Banada yarın alacaklar.
   Bilgiler için teşekkür ederim.

  • Metin
   Metin Mayıs 26, 2016

   Arkadaşlar bir hafta önce yolda tavşan buldum acıdım arabaya aldım balkonda bakıyorum ama dün altı tane yavrulamış Nasıl bakılcanıda bilmiyorum isteyen varsa verebilirim

  • özge
   özge Mayıs 26, 2016

   (acil cevab)ya ben yeni 3-4 haftalık tavşan alıcamm ıshal olursa ne yediriyim kıyafet giyermi yulaf(saklıkkoy mesela) yermi nasıl yaklaşmalıyım lütfen aci cevap istiyom

  • Sibel
   Sibel Haziran 4, 2016

   Şimdi yorumları okudum ve çok büyük yanlış yaptığımı anladım yavru tavşan aldım ve bana sütten yeni kesildiğini söylediler . Başka yerden tavşan yemi almaya gittiğimde bu tavşan yem iyemez sütten kesilmemiş dedi ve inek sütü vermem gerektiğini söyledi bende 4 gün inek sütü ile besledim 4 gün öldü ve bütün gece vicdan azabı çektim çok Üzgünüm ve netten araştırın ca anladım kimse benim düştüğüm hataya düşmesin

  • Elanur
   Elanur Haziran 27, 2016

   Benimde 2tane tavşanom var yavrusu olursa bakabilirmiyim

   • BARAN SEVER
    BARAN SEVER Eylül 2, 2016

    Anası var o bakar sen sadece yedir içir temizle dua et yeter kardeşim 😀

  • Türk Olmak Şereftir
   Türk Olmak Şereftir Temmuz 26, 2016

   Tavşan Kemirmesi İçin doğal Olan Ne Verebilirim??
   Tavşanı Günde 30-45 Dk Arası Dışarı Çıkartıyorum Yeterli mi ?

  • Onur tipi
   Onur tipi Ağustos 25, 2016

   Arkadaşlar ben tavşan almayı düşünüyorum ama evde beselemem mümkün değil kapalı bir çatıda kafeste beslemek ne kadar doğru

  • BARAN SEVER
   BARAN SEVER Eylül 2, 2016

   Benim tavşanlarım var dişi ve erkek. Fakat dişi erkekten birkaç ay veya gün küçük olduğundan erkek küçükle çiftleşiyor. Küçük büyüyor mu? YOKSA CİNSİ mi öyle bilemedim ama öyle olsa idi erkeğinde büyümezdi. Bu işte terslik var . Dişi tavşan naz yapıyor erkek çiftleştiği zaman arasıra . Sakıncalı ise ne yapmalıyım yardımlarınızı bekliyorum acill.

   • eren
    eren Aralık 4, 2016

    olur ama su ile karistirilip verilmeli

  • muhammed
   muhammed Nisan 8, 2017

   arkadaslar benm tavsanlar yavrulamaıs bundan oncekı yavrularını hep kedı yedı sımdıkıler daha ufak tel cektım bıyere cukur actım onun ıcıne koysam yavruya bakarlarmı ??? bakmazlarmı

  • Asya
   Asya Haziran 11, 2017

   Merhaba benim tavsanim 1 – 2 aylik ona tasma alsam takarmi ? Acil cevap

  • barbaros
   barbaros Temmuz 30, 2017

   !!!!!!!lütfen acil!!!!!!
   arkadaşlar sey elimde iki tane yavru tavşan var şey 20-25 günlükler bi şey yemiyolar anneleri yoktu bulduğumda ne sütü verebilirim şey bide varsa süt anne arıyorum youtubede 2 tane video var 1 i annesiz tavşanları besliyoruz diğeri yavru tavşan nasıl beslenir diye !!!!!!!!!acil cevap!!!!!!!!!

  • HAKAN
   HAKAN Ocak 17, 2019

   tavşanların çiftleşme dönemleri belli tarihler mi yoksa kendileri mi yapar


Sen de Yorumla!